"СЭКУД" ХХК

Холбоо барих
Утас:
70112222, 70115555, 99996122, 99006122 
Факс:
310601 
И-мэйл:
Sekud@magicnet.mn 
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Их тойруу-61, Өөрийн байранд. 

Баннер
RIKA Э061
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт Керамик тавцангийн хүчин чадал: 180мм/1,7кВт, 210мм/2кВт 180мм/1,7кВт, 145мм/1кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA Э062
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт Керамик тавцангийн хүчин чадал: 180мм/1,7кВт, 210мм/2кВт 180мм/1,7кВт, 145мм/1кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA Э063
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт Керамик тавцангийн хүчин чадал: 180мм/1,7кВт, 210мм/2кВт 180мм/1,7кВт, 145мм/1кВт Дагалдах хэрэгслүүд: 2ш тэвш, 1ш сеткан тортой
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA П108
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт 4 ширэмтэй: Хурдан халагчтай 180мм/2кВт, 220мм/2кВт Хурдан халагчтай 145мм/1,5кВт, 180мм/1,5кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA М120
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт тохируулагч Галын дөл тохируулагч
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA М055
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт тохируулагч Галын дөл тохируулагч
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA М026
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт тохируулагч, галын дөл тохируулагч 1 цахилгаан ширэм: 180мм/1,5кВт 3 хийн тулгатай: 1,6кВт, 1кВт, 3кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA В440
Өнгө: Хар Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар Удирдлагын хэсэг: Галын дөл тохируулагч, цахилгаан механикан цаг 4 хийн тулгатай: 1,6кВт, 1,6кВт, 1кВт, 3кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA К021
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт 4 ширэмтэй: 145мм/1кВт, 220мм/2кВт 180мм/1,5кВт, 180мм/1,5кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA С010
Өнгө: Цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт 4 ширэмтэй: 145мм/1кВт, 220мм/2кВт 180мм/1,5кВт, 180мм/1,5кВт Дагалдах хэрэгслүүд: 2ш тэвш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA С001
Өнгө: Хар ба цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт 3 ширэмтэй: 145мм/1кВт, 180мм/кВт, 180мм/1,5кВт Нэмэлт үзүүлэлт: Гриль буюу нэмэлт теньтэй Дагалдах хэрэгслүүд: 1ш тэвш, 1ш сеткан тортой
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA С007
Өнгө: Цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт 3 ширэмтэй: 145мм/1кВт, 180мм/1,5кВт, 180мм/1,5кВт Дагалдах хэрэгслүүд: 1ш тэвш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

RIKA П111
Өнгө: Цагаан Шарах шүүгээний хаалганы өнгө: Хар ба цагаан Удирдлагын хэсэг: 7 шатлалт 4 ширэмтэй: 180мм/1,5кВт, 220мм/2кВт 180мм/1,5кВт, 145мм/1кВт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

МЕЧТА 111т
Өнгө: Цагаан 1 спираль ширэмтэй: 1кВт Удирдлагын хэсэг: 5 шатлалт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

МЕЧТА 211т
Өнгө: Хар ба цагаан 2 спираль ширэмтэй: 1кВт, 1кВт Удирдлагын хэсэг: 5 шатлалт
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »