"СЭКУД" ХХК

Холбоо барих
Утас:
70112222, 70115555, 99996122, 99006122 
Факс:
310601 
И-мэйл:
Sekud@magicnet.mn 
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Их тойруу-61, Өөрийн байранд. 

Баннер
Бирюса 8Е
Хөргөгч: 136 л Хөлдөөгч: 14 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 1ш Удирдлага: Механик Хаалганы онгойлгох талыг сонгож болно.
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 129 КLSS
Хөргөгч: 245 л Хөлдөөгч: 135 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 2ш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 125 KLSS
Хөргөгч: 210 л Хөлдөөгч: 135 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 2ш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 127 KLSS
Хөргөгч: 245 л Хөлдөөгч: 100 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 1ш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 130 KLSS
Хөлдөөгч: 100 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 2ш Хаалганы дохиолол: байгаа
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 131 KLSS
Хөргөгч: 210 л Хөлдөөгч: 135 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 1ш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 132 KLA
Хөргөгч: 245 л Хөлдөөгч: 85 л Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл Компрессор (мотор): 1 ш
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 133 KLA
Хөргөгч: 210 л Хөлдөөгч: 100 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 134 KLA
Хөргөгч: 210 л Хөлдөөгч: 85 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 135 KLA
Хөргөгч: 240 л Хөлдөөгч: 60 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 136 KL
Хөргөгч: 190 л Хөлдөөгч: 60 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 144 KLS
Хөргөгч: 245 л Хөлдөөгч: 80 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 143 KLS
Хөргөгч: 210 л Хөлдөөгч: 80 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 153 ЕК
Хөргөгч: 160 л Хөлдөөгч: 70 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Бирюса 151 ЕК
Хөргөгч: 180 л Хөлдөөгч: 60 л Компрессор (мотор): 1ш Тогны зарцуулалт: А зэрэглэл
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »